மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
பர்கூர் ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கான விண்ணப்பம்

ஈப்பு ஓட்டுநா் பணிக்கான நேரடி நியமனம்

18/11/2019 01/12/2019 பார்க்க (321 KB)
சூளகிரி ஈப்பு ஓட்டுநர் பணிக்கான விண்ணப்பம்

சூளகிரி ஈப்பு ஓட்டுநா் பணிக்கான நேரடி நியமனம்

18/11/2019 01/12/2019 பார்க்க (320 KB)
அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – ஊரக வளர்ச்சித்துறை

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (323 KB)
பா்கூா் – ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – பா்கூா் பண்டசீமனூா்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (109 KB)
பாலிகானப்பள்ளி ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – பா்கூா் பாலிகானப்பள்ளி

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (109 KB)
பாரூா் ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – காவோிப்பட்டிணம் பாரூா்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (145 KB)
கீழ்குப்பம் ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – காவோிப்பட்டிணம் கீழ்குப்பம்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (145 KB)
ஓசூா் ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – ஒசூா்_ இரண்டு ஊராட்சிகள்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (146 KB)
தொட்டமெட்டரை ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – கெலமங்கலம் தொட்டமெட்டரை

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (145 KB)
இட்டிகல்அகரம் ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை

ஊராட்சி செயலா் காலிப்பணியிடங்களுக்கு அறிவிக்கை – கிருஷ்ணகிாி இட்டிகல்அகரம்

09/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (145 KB)