மூடு

தமிழ்நாடு ஊரக சாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம்

| துறை: கிராமப்புற வளர்ச்சி

அனைத்து கிராம பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து பேருந்து செல்லும் சாலைகள் மற்றும் கிராம மக்கள் பயன்படுத்தும் சாலைகள் தார் சாலைகளாக முழுவதுமாக செப்பனிட்டு மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருதல். இதன் மூலம் கிராம பகுதிகளிலிருந்து நகர பகுதிகளுக்கு தங்கு தடையின்றி போக்குவரத்து வசதி செய்யப்படுகிறது.