மூடு

அம்மா குழந்தைகள் நலபெட்டகம்

| துறை: சுகாதாரம்

அனைத்து அரசு மருத்துவனைகள் மற்றும் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் நடக்கும் பிரசவத்திற்கு ரூ.1000 மதிப்பிலான அம்மா நலப் பெட்டகம் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.

இப்பெட்டகத்தில் 16 பொருட்கள் அடங்கியுள்ளது.

குழந்தைக்கு – ஆடை துண்டு படுக்கை கொசு வலை எண்ணெய் சோப் நகவெட்டி விளையாட்டுப் பொருள் ஷாம்பு, தாய் கை கழுவும் திரவம் சோப் சௌபாக்ய லேகியம் மேற்கூறிய பொருட்கள் பாதுகாப்புடன் கூடிய பெட்டியில் வைத்து பிரசவித்த தாய்மார்களுக்க வழங்கப்படுகிறது.

பயனாளி:

தாய் மற்றும் பிறந்த குழந்தை

பயன்கள்:

குழந்தைகள் நலபெட்டகம்