மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்புதல்

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி, அரசு மருத்துவமனைகள் ,ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் – நகர்புற சுகாதார நலவாழ்வு மையங்களில் தொகுப்பூதிய செவிலியர்களை ஒப்பந்த அடிப்படையில் செவிலியர் பணியிடம் நிரப்புதல்

13/01/2023 31/01/2023 பார்க்க (481 KB)
சாலை ஆய்வாளர்– நேரடி நியமனம் – அறிவிக்கை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை –சாலை ஆய்வாளர்– நேரடி நியமனம் – அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது – நிர்வாக காரணங்களுக்காக இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது – தொடர்பாக

12/01/2023 20/02/2023 பார்க்க (242 KB)
பணிமேற்பார்வையாளயர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் – நேரடி நியமனம் – அறிவிக்கை இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை – பணிமேற்பார்வையாளயர் / இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் – நேரடி நியமனம் – அறிவிக்கை வெளியிடப்பட்டது – நிர்வாக காரணங்களுக்காக இரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது – தொடர்பாக

12/01/2023 20/02/2023 பார்க்க (250 KB)
கிருஷ்ணகிரியில் 31 தற்காலிக ஆய்வுகூட நுட்புநர் நிலை – 2 பணியிடம் நிரப்புதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் விபரம்

அரசு மருத்துவக் கல்லூரி (ம) மருத்துவமனை , கிருஷ்ணகிரியில் 31 தற்காலிக ஆய்வுகூட நுட்புநர் நிலை – 2 பணியிடம் நிரப்புதல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் விபரம் வெளியிடப்படுகிறது

22/12/2022 31/01/2023 பார்க்க (1 MB)
ஆவணகம்