மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது [ 202 KB ]

மேலும் பல
Vaccination Camp3

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2021

கொரோனா தடுப்பூசி முகாமினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் [ 44 KB ]

மேலும் பல
summary revision20218

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/11/2021

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்த முகாம் [ 29 KB ]

மேலும் பல
Farmers2

விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/11/2021

விவசாயிகள் குறைத்தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது [ 25 KB ]

மேலும் பல
Constitution day pledge2

அரசியலமைப்பு சட்ட தினம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/11/2021

அரசியலமைப்பு சட்ட தினம் [ 149 KB ]

மேலும் பல
gdp22112021

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/11/2021

மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் [ 21 KB ]

மேலும் பல
GDP2

மத நல்லிணக்க வார கொடிநாள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/11/2021

மத நல்லிணக்க வார கொடிநாள் [ 320 KB ]

மேலும் பல
ஆய்வுக் கூட்டம்

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/11/2021

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கமுறை திருத்த பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது [ 114 KB ]

மேலும் பல
KRP DAM

ஏரி மற்றும் கேஆர்பி அணை ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/11/2021

Collector – கேஆர்பி அணை ஆய்வு

மேலும் பல