மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
tnlage3

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைவர் அவர்கள் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைவர் அவர்கள் வாக்கு எண்ணும் மையத்தை ஆய்வு செய்தார் [ 207 KB ]

மேலும் பல
covid19

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2021

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது [ 246 KB ]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

தபால் வாக்கு தொடர்பான செய்தி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/04/2021

தபால் வாக்கு தொடர்பான செய்தி [ 285 KB ]

மேலும் பல
Covid 19 materials 4

கொரோனா நோய் தொற்று பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் பிரித்து வழங்கும் பணிகளை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/03/2021

கொரோனா நோய் தொற்று பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் பிரித்து வழங்கும் பணிகளை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 49 KB ]

மேலும் பல
sveep4

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/03/2021

தேர்தல் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது [ 28 KB ]

மேலும் பல
final 2

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பிரித்து வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/03/2021

மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களை பிரித்து வழங்கும் பணிகள் நடைபெற்றது [ 29 KB ]

மேலும் பல