மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
Religious leaders

மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் அனைத்து மதத் தலைவர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 03/04/2020

அனைத்து மதத் தலைவர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது [ 44 KB ]

மேலும் பல