ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
legislative assembly member

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/09/2019

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் [ 30 KB ]

மேலும் பல
review meeting

விளம்பர பலகைகள் மற்றும் பதாகைகள் விதிமுறைகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/09/2019

விளம்பர பலகைகள் மற்றும் பதாகைகள் விதிமுறைகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் [ 27 KB ]

மேலும் பல
office assistant work based on compassion

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 17/09/2019

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் [ 25 KB ]

மேலும் பல
Election booth list released

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/09/2019

வரைவு வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வெளியீடு [ 26 KB ]

மேலும் பல
election program

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/09/2019

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு திட்டம் [ 45 KB ]

மேலும் பல
inspection at recycle waste

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/09/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 24 KB ]

மேலும் பல
Lake Desalting

ஏரி தூர் வாரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தனர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/09/2019

ஏரி தூர் வாரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தனர் [27 KB ]

மேலும் பல