மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
new branch office4

இந்தியன் வங்கியின் புதிய கிளையை மாவட்ட ஆட்சியர் அவரகள் திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/03/2023

இந்தியன் வங்கியின் புதிய கிளையை மாவட்ட ஆட்சியர் அவரகள் திறந்து வைத்தார் [ 38 KB ]

மேலும் பல
grama shabha5

கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/03/2023

கிராம சபை கூட்டம் நடைபெற்றது [ 31 KB ]

மேலும் பல
inspection38

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/03/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 206 KB ]

மேலும் பல
inspection4

தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/03/2023

தொழில் நெறி வழிகாட்டு மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் [ 108 KB ]

மேலும் பல
ஆய்வு

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஊத்தங்கரை பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/03/2023

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஊத்தங்கரை பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 27 KB ]

மேலும் பல
bankers meeting4

வங்கியாளர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/03/2023

வங்கியாளர்களுக்கான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது [ 95 KB ]

மேலும் பல
tamil kanavu15

தமிழ் கனவு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 20/03/2023

தமிழ் கனவு [ 37 KB ]

மேலும் பல