மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
on behalf of ad welfare

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/09/2020

ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை [ 22 KB ]

மேலும் பல
krishnagiri

தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் தலைவர் அவர்களின் தலைமையில் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2020

தமிழ்நாடு மாநில சிறுபான்மையினர் ஆணையம் தலைவர் அவர்களின் தலைமையில் கலந்துரையாடல் கூட்டம் நடைபெற்றது [ 34 KB ]

மேலும் பல
vaccine

ரேபிஸ் தடுப்பூசி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2020

ரேபிஸ் தடுப்பூசி [ 57 KB ]

மேலும் பல
summary revision 2021

தேர்தல் – சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தும்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2020

தேர்தல்_சிறப்பு சுருக்க முறை திருத்தும் [ 61 KB ]

மேலும் பல
monsoon review meeting

வடகிழக்கு பருவமழை தயார் நிலை பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/09/2020

வடகிழக்கு பருவமழை தயார் நிலை பணிகள் குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது [ 24 KB ]

மேலும் பல
fish net

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/09/2020

தமிழ்நாடு ஊரக புத்தாக்க திட்டம் [ 28 KB ]

மேலும் பல
collector inspected block

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மத்தூர் ஒன்றியத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/09/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் மத்தூர் ஒன்றியத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 24 KB ]

மேலும் பல
beneficiary selection meeting

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில் கால்நடை பராமரிப்பு துறை சார்பாக ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/09/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தலைமையில் கால்நடை பராமரிப்பு துறை சார்பாக ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது [ 27 KB ]

மேலும் பல
Collector Burgur Black RD Works Inspection

மாவட்ட ஆட்சியர் பர்கூர் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 22/09/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் பர்கூர் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 27 KB ]

மேலும் பல