மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
NM0

சமூக நலத்துறை செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/07/2020

சமூக நலத்துறை செய்தி வெளியீடு [ 22 KB ]

மேலும் பல
District Collector Inspection press

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/07/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 27 KB ]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

முகாம்களில் தனிமைபடுத்தப்பட்டது தொடர்பான விவரங்கள் செய்தி வெளியீடு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/07/2020

முகாம்களில் தனிமைபடுத்தப்பட்டது தொடர்பான விவரங்கள் [ 24 KB ]

மேலும் பல
Checkpost

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/07/2020

மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 25 KB ]

மேலும் பல
public

ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி துறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/07/2020

ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி துறை [ 28 KB ]

மேலும் பல
MLA

பெரிய ஏரியில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/07/2020

பெரிய ஏரியில் இருந்து பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது [ 28 KB ]

மேலும் பல