ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
kudimaramathu work

ஜெல்சக்தி அபியான் திட்ட பணிகளை மத்திய குழுவினர் ஆய்வு செய்தனர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 11/11/2019

ஜெல்சக்தி அபியான் திட்ட பணிகளை மத்திய குழுவினர் ஆய்வு [ 22 KB ]

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/11/2019

மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் [ 23 KB ]

மேலும் பல
குறை தீர்க்கும் நாள்

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் 04-11-2019

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2019

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் [ 24 KB ]

மேலும் பல
District collector in grama shabha

ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/11/2019

ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வாரம் [ 26 KB ]

மேலும் பல
Collector inspection - Boorwel Colosing Works

கைவிடப்பட்ட போர்வெல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/11/2019

கைவிடப்பட்ட போர்வெல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன [ 22 KB ]

மேலும் பல
Child Protection Committee Meeting

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/11/2019

மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு குழு கூட்டம் [ 24 KB ]

மேலும் பல