ஊடக வெளியீடுகள்

collector inaugurate modern class room

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நவீன தொழில்நுட்ப வகுப்பு அறையை திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 18/07/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் நவீன தொழில்நுட்ப வகுப்பு அறையை திறந்து வைத்தார் [ 26 KB ]

மேலும் பல
first prize for horticulture department

மாங்கனி கண்காட்சி நிறைவு விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/07/2019

மாங்கனி கண்காட்சி நிறைவு விழா [ 923 KB ]

மேலும் பல
inagurate the ceremony

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஐம்பெரும் விழாவை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/07/2019

மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஐம்பெரும் விழாவை துவக்கி வைத்தார் [ 26 KB ]

மேலும் பல
Hon'ble minister launched the event and speak about it

மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வர்த்தகத்தை எளிதாக்குவது தொடர்பான கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

மாண்புமிகு தொழில்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வர்த்தகத்தை எளிதாக்குவது தொடர்பான கருத்துக்கேட்பு கூட்டத்தை துவக்கி வைத்தார் [ 72 KB ]

மேலும் பல
NIRD team inspection

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவன குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

தேசிய ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் நிறுவன குழுவினர் ஆய்வு [ 27 KB ]

மேலும் பல
Jal shakthi abhiyan pledge taking school students

நீர்மேலாண்மை ( ஜல் சக்தி அபியான் ) திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/07/2019

நீர்மேலாண்மை திட்டப்பணிகள் குறித்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது [ 26 KB ]

மேலும் பல
jal shakti abhiyan workshop

நீர் மேலாண்மை கருத்தரங்கம் ( ஜல் சக்தி அபியான் )

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/07/2019

நீர் மேலாண்மை கருத்தரங்கம் [ 29 KB ]

மேலும் பல
water management team visiting at megalachinnampalli

நீர் மேலாண்மை குழு ( ஜல் சக்தி அபியான் ) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/07/2019

நீர் மேலாண்மை குழு நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர் [ 29 KB ]

மேலும் பல
jal sakthi abhiyaan review meeting

நீர் மேலாண்மை ( ஜல் சக்தி அபியான் ) குறித்த ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/07/2019

ஜல் சக்தி அபியான் [ 29 KB ]

மேலும் பல