மூடு

தொடர்புகளின் தொகுப்பு

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
மாவட்ட ஆட்சியர்கிருஷ்ணகிரிcollrkgi[at]nic[dot]in04343239100
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்dro[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04343231300
திட்ட அலுவலர்கிருஷ்ணகிரிdrda[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04343231800
பி.ஏ. வளர்ச்சிகிருஷ்ணகிரிpapd[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04343236200
பி.ஏ. பொதுகிருஷ்ணகிரி4343239200
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர்கிருஷ்ணகிரி04343235500
செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர்கலெக்டர் அலுவலகம் கிருஷ்ணகிரிprokgiri2011[at]gmail[dot]com9498042433

வேளாண்மை துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
உதவி இயக்குனர் வேளாண்மை துறை - ஓசூர்ஓசூர்04344222417
உதவி இயக்குனர் வேளாண்மை துறை கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி04343236003
உதவி இயக்குனர் வேளாண்மை துறை - ஊத்தங்கரைஊத்தங்கரை04341222184

கால்நடை துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
கூட்டு இயக்குனர் கால்நடை துறைகிருஷ்ணகிரி04343268944

வட்டார வளர்ச்சித்துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
மத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்மத்தூர்kgimthr[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04341256234
கெலமங்கலம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கெலமங்கலம்kgikmgm[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04347252228
சூளகிரி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்சூளகிரிkgisgri[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04344252224
ஓசூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்ஓசூர்kgihsur[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04344222478
தளி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்தளிkgithly[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04347234226
வேப்பனப்பள்ளி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்வேப்பனப்பள்ளிkgivpni[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04343260422
பர்கூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்பர்கூர்kgibgur[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04343225524
ஊத்தங்கரை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்ஊத்தங்கரைkgiugri[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04341220002
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கிருஷ்ணகிரிkgikgri[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04343236128
காவேரிப்பட்டணம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்காவேரிப்பட்டணம்kgikptm[dot]tnbdo[at]nic[dot]in04343252026

வணிக வரி

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
வணிக வரி அதிகாரிஓசூர்04343222036
வணிக வரி அதிகாரிஓசூர்04343222734
அமலாக்க வணிக வரி அதிகாரிஓசூர்04343220061
துணை வணிக வரி அதிகாரிகிருஷ்ணகிரி
துணை வணிக வரி அதிகாரிஓசூர்04344222736

பால்வளத்துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
நிர்வாக இயக்குனர்கிருஷ்ணகிரி04343232679

தீயணைப்பு துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
தீயணைப்பு நிலையம் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி04343236101

சுகாதார துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
துணை இயக்குனர்கிருஷ்ணகிரி04343232830

தொழிலாளர் துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
நல அலுவலர்கிருஷ்ணகிரி04343223277

நகராட்சிகள்

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
மாநாகராட்சி ஆணையர்ஓசூர் மாநாகராட்சி அலுவலகம் பாகலூர் சாலை, தில்லை நகர் எதிரில், ஓசூர் - 635109.commr[dot]hosur[at]tn[dot]gov[dot]in04344-247666
நகராட்சி ஆணையர் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரிcommr[dot]krishnagiri[at]tn[dot]gov[dot]in04343-233020

வருவாய் துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
தாசில்தார் தேன்கனிக்கோட்டைதேன்கனிக்கோட்டைtalukoffice[dot]dkt[at]gmail[dot]com04347235041
தாசில்தார் ஓசூர்ஓசூர்tahhsr[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04344222493
தாசில்தார் சூளகிரிசூளகிரிtahshoolagiri[at]gmail[dot]com
தாசில்தார் போச்சம்பள்ளிபோச்சம்பள்ளிtahppl[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04341252370
தாசில்தார் ஊத்தங்கரைஊத்தங்கரைtahugi[dot]tnkgi[at]nic[dot]in9445000539
தாசில்தார் பர்கூர்பர்கூர்talukbargur[at]gmail[dot]com04341266163
தாசில்தார் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரிtahkgi[dot]tnkgi[at]nic[dot]in04343236050
கோட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரிrdokgi[at]yahoo[dot]com04343236733
கோட்ட ஆட்சியர் ஓசூர்கிருஷ்ணகிரி04343222622

பட்டு வளர்ப்பு துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
உதவி இயக்குனர்தேன்கனிக்கோட்டை04344235044
உதவி இயக்குனர்ஓசூர்04343222598
உதவி இயக்குனர்கிருஷ்ணகிரி04343235070

சுற்றுலா

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி நிறுவனம் ஹோட்டல் ஓசூர்ஓசூர்04344242030
தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி நிறுவனம் ஹோட்டல் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி04343230079

டவுன் பஞ்சாயத்து

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
நகோஜனஹள்ளி டவுன் பஞ்சாயத்நகோஜனஹள்ளிnagojanahallitpkgi[at]hotmail[dot]com04343258064
தேன்கனிக்கோட்டை டவுன் பஞ்சாயத்துதேன்கனிக்கோட்டைdenkanikottaitpkgi[at]hotmail[dot]com04347235056
பர்கூர் டவுன் பஞ்சாயத்துபர்கூர்bargurtpkgi[at]hotmail[dot]com04343265528
கெலமங்கலம் டவுன் பஞ்சாயத்துகெலமங்கலம்kelamangalamtpkgi[at]hotmail[dot]com04347232222
காவேரிப்பட்டணம் டவுன் பஞ்சாயத்துகாவேரிப்பட்டணம்kaveripattinamtpkgi[at]hotmail[dot]com04343250058
ஊத்தங்கரை டவுன் பஞ்சாயத்துஊத்தங்கரைuthangaraitpkgi[at]hotmail[dot]com04341220056

போக்குவரத்து துறை

பதவி முகவரி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி எண்
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி04343230214
பேருந்து நிலையம் கிருஷ்ணகிரிகிருஷ்ணகிரி04343237073
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்கிருஷ்ணகிரிrtotn24[at]nic[dot]in04343225555
வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர்ஓசூர்rtotn70[at]nic[dot]in04344278266