மூடு

தேசிய வேளாண்மை மற்றும் ஊரக மேம்பாட்டு வங்கி

| துறை: கிராமப்புற வளர்ச்சி

தமிழ்நாட்டில் அனைத்து மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் பழுதடைந்த ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகள் மற்றும் ஊராட்சி சாலைகளில் மிகவும் பழுதடைந்த சாலைகளை அன்றாட பொதுமக்களின் போக்குவரத்து பயன்பாட்டிற்காக தார்ச் சாலைகளாக மேம்பாடு செய்திட தமிழக அரசால் நபார்டு வங்கியின் நிதியுதவியுடன் 2006-07ஆம் நிதியாண்டிலிருந்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இத்திட்டத்திற்கு ஆண்டு ஒன்றிற்கு தேவைப்படும் மொத்த நிதியில் 20% விழுக்காடு மாநில அரசாலும் மீதமுள்ள 80% நிதி ஒதுக்கீட்டினை நபார்டு வங்கியின் மூலம் கடன்தொகை மூலம் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு தார்ச்சாலைப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மேலும் இத்திட்டம் 2006-07 நிதியாண்டு முதல் ஐந்து கட்டங்களாக 2012-13ல் நபார்டு ஆர்.ஐ.டி.எப்.-XVII வரை உரிய நிதி ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நிர்வாக அனுமதி ஆணையர் ஊரக வளர்ச்சி முகமை மூலம் தார்ச் சாலைப் பணிகள் நபார்டு திட்டத்தின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

பணிகள் தேர்வு

ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் மாவட்டத்திற்கு இத்திட்டத்திற்கென அரசால் ஒதுக்கப்படும் நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கு ஏற்ப பணிகள் தேர்வு செய்ய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் தலைமையில் கீழ்க்கண்ட தேர்வு குழு உறுப்பினர்கள் முன்னிலையில் கூட்டம் நடத்தி கூட்டத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள பேருந்து மற்றும் சிற்றுந்துகள் செல்லும் தார்ச் சாலைகளில் மிகவும் பழுதடைந்த சாலைகள் மற்றும் பொதுமக்களின் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் சாலைகளின் தன்மை குறித்தும் பணிகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.

பணிகள் தேர்வு செய்யும் முறை

  • தேர்வு செய்யப்படும் பணிகளில் பேருந்துகள் மற்றும் சிற்றுந்துகள் இயங்கும் சாலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும்.
  • சுற்றுலாப் பகுதிகள் மற்றும் வழிபாட்டுத்தலங்களுக்கு செல்லும் சாலைகள்.
  • தொழில் மற்றும் வணிக மையங்களுக்கு செல்லும் சாலைகள்.
  • இதர முக்கியமான விவசாயத்திற்கு பயன்படும் பழுதடைந்த சாலைகள்.
  • குறைந்தபட்சம் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவிலுள்ள சாலைப் பணிகள் தேர்வு செய்யப்படுகிறது.
  • கடந்து ஐந்து ஆண்டுகளில் வேறு எந்த ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை திட்டங்களின் கீழ் தேர்வு செய்யப்படாத சாலைகளை மட்டும் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும்.
  • இத்திட்டத்தில் ஓரடுக்கு மற்றும் ஈரடுக்கு ஜல்லி பரத்தி தார்ச்சாலை பணிகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
  • இத்திட்டத்தில் தார்ச்சாலைப் பணிகள் மற்றும் சிமெண்ட் சாலைகள் தேர்வு செய்தல் கூடாது.
  • இத்திட்டத்தில் தேர்வு செய்யப்படும் சாலையின் அகலம் 7.50 மீட்டர் மற்றும் தார்ச்சாலை அகலம் 3.75 மீட்டர் இருக்க வேண்டும். மிகவும் அத்தியாவசியமான தேவைப்படும் இடங்களில் 3.00 மீட்டர் அகலத்திற்கு தார்ச்சாலை அமைக்கப்படுகிறது.