மூடு

பள்ளிகள்

அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி

காந்தி சாலை, கிருஷ்ணகிரி - 635001

அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி

தாலுக்கா அலுவலகம் அருகே, கிருஷ்ணகிரி - 635001