மூடு

அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

ஒருங்கிணைந்த கிராம அபிவிருத்தி அறக்கட்டளை

கதவு எண். 93/5, என்.ஜி.ஜி.ஓ. காலனி, பாகலூர் சாலை, ஓசூர்

மின்னஞ்சல் : r[dot]rathi[dot]irdt[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9842072364

கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்கான சமூக நல நிறுவனம்

கிருஷ்ணகிரி - 635001

மின்னஞ்சல் : swordngokgi[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443285118