மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
விடுதியில் தங்கி பயிலும் கல்லுாரி மாணவியரின் பயன்பாட்டிற்காக190 எண்ணிக்கையிலான இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில்கள் கொள்முதல் செய்தல்

மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை சார்பாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் கல்லுாரி மகளிர் விடுதிகளுக்கு 190 எண்ணிக்கையிலான இரண்டடுக்கு இரும்பு கட்டில்கள் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக.

19/12/2020 05/01/2021 பார்க்க (1 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – நீர்வள நிலவள திட்டம் நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2020) நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (5 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (7 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்.

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (6 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2020) நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2020) நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (5 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (6 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்.

27/08/2020 10/09/2020 பார்க்க (6 MB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு நீர்வள நிலவள திட்டம் தொகுப்பு -1

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு-1 (2020) பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் (டேன்ஷியா விதைகள்)

01/06/2020 15/06/2020 பார்க்க (2 MB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு – நீர்வள நிலவள திட்டம் தொகுப்பு-2

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு-2 (2020) பசுந்தாள் உர விதைகள் கொள்முதல் (டேன்ஷியா விதைகள்)

01/06/2020 15/06/2020 பார்க்க (2 MB)
ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு நீர் வள நீல வள திட்டம்

ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு: தமிழ் நாடு அரசு – வேளாண்மைப் பொறியியல் துறை – கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர் வள நீல வள திட்டம் தொகுப்பு – 2 (2019-2020) 10 எண்கள் பண்ணைக்குட்டைகள் அமைத்தல்

12/11/2019 26/11/2019 பார்க்க (56 KB)