மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) நெல், மக்காச்சோளம் மற்றும் இராகி விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) நெல், மக்காச்சோளம் மற்றும் இராகி விதைகள் கொள்முதல்

28/07/2022 11/08/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) உளுந்து விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) உளுந்து விதைகள் கொள்முதல்

28/07/2022 11/08/2022 பார்க்க (3 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்.

28/07/2022 11/08/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்.

28/07/2022 11/08/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 2 (2022) பசுந்தாள் (டேன்ஷியா) விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2022) பசுந்தாள் (டேன்ஷியா) விதைகள் கொள்முதல்.

28/07/2022 08/08/2022 பார்க்க (4 MB)
SPMRM (PHASE-III) RURBAN திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு எண்கள் இயற்கை காற்றோட்டம் உள்ள பாலிஹவுஸ் கட்டுவதற்கு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் தாலுகாவில் உள்ள எழுவப்பள்ளி கிராமத்தில் SPMRM (PHASE-III) RURBAN திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு எண்கள் இயற்கை காற்றோட்டம் உள்ள பாலிஹவுஸ் கட்டுவதற்கு கிருஷ்ணகிரி வேளாண் பொறியியல் துறை டெண்டர் கோரியுள்ளது.

25/04/2022 11/05/2022 பார்க்க (690 KB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2021) பசுந்தாள் (டேன்ஷியா) விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2021) பசுந்தாள் (டேன்ஷியா) விதைகள் கொள்முதல்

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (591 KB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2021) நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 (2021) நெல், மக்காச்சோளம், இராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல்

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (648 KB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 ஜிங்க் சல்பேட், ஜிப்சம், சூடோமோனாஸ் புளுரசன்ஸ் கொள்முதல்.

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (835 KB)
நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்

தமிழ்நாடு வேளாண்மைத்துறை, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் – நீர்வள, நிலவள திட்டம் தொகுப்பு 1 நுண்ணூட்ட கலவை மற்றும் உயிர் உரங்கள் கொள்முதல்.

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (817 KB)