மூடு

வருவாய் துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

வருவாய் துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
தாசில்தார் தேன்கனிக்கோட்டை தாசில்தார் தேன்கனிக்கோட்டை talukoffice[dot]dkt[at]gmail[dot]com 9445000542 04347235042 தேன்கனிக்கோட்டை
தாசில்தார் ஓசூர் தாசில்தார் ஓசூர் tahhsr[at]gmail[dot]com 9445000541 04344222645 ஓசூர்
தாசில்தார் சூளகிரி தாசில்தார் சூளகிரி tahshoolagiri[at]gmail[dot]com 9787882616 சூளகிரி
தாசில்தார் போச்சம்பள்ளி தாசில்தார் போச்சம்பள்ளி tahpoch[at]gmail[dot]com 9445000540 04341252373 போச்சம்பள்ளி
தாசில்தார் ஊத்தங்கரை தாசில்தார் ஊத்தங்கரை tahsildarugitaluk[at]gmail[dot]com 9445000539 ஊத்தங்கரை
தாசில்தார் பர்கூர் தாசில்தார் பர்கூர் talukbargur[at]gmail[dot]com 9363100318 பர்கூர்
தாசில்தார் கிருஷ்ணகிரி தாசில்தார் கிருஷ்ணகிரி talukkri[at]gmail[dot]com 9445000538 கிருஷ்ணகிரி
கோட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணகிரி கோட்ட ஆட்சியர் கிருஷ்ணகிரி rdokgi[at]yahoo[dot]com 9445000429 04343236733 04343232537 கிருஷ்ணகிரி
கோட்ட ஆட்சியர் ஓசூர் கோட்ட ஆட்சியர் ஓசூர் rdohosur[at]gmail[dot]com 9445000430 04343222622 04343222999 சப் கலெக்டர் அலுவலகம், ஓசூர்