மூடு

மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை -15-வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1. கிருஷ்ணகிரி view No_File
2. காவேரிப்பட்டிணம் view No_File
3. பர்கூர் No_File view
4. மத்தூர் view view
5. ஊத்தங்கரை view view
6. வேப்பனப்பள்ளி No_File No_File
7. சூளகிரி view view
8. ஒசூர் view view
9. கெலமங்கலம் No_File view
10. தளி view view

கிராம ஊராட்சி
வ.எண் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2020-21 2021-22
1. கிருஷ்ணகிரி view view
2. காவேரிப்பட்டிணம் view view
3. பர்கூர் view view
4. மத்தூர் view view
5. ஊத்தங்கரை view view
6. வேப்பனப்பள்ளி view view
7. சூளகிரி view view
8. ஒசூர் view view
9. கெலமங்கலம் view view
10. தளி view view