மூடு

உள்ளாட்சி அமைப்புகள்

நகராட்சி
வ.எண் நகராட்சி பெயர் தொலைபேசி எண்
1 கிருஷ்ணகிரி 04343-232597
1 ஓசூர் மாநாகராட்சி 04344-247666
பேரூராட்சிகள்
வ.எண் பேரூராட்சியின் பெயர் தொலைபேசி எண்
1 ஊத்தங்கரை 04341-220056
2 காவேரிப்பட்டினம் 04343-250058
3 கெலமங்கலம் 04347-232222
4 பர்கூர் 04343-265528
5 தேன்கனிக்கோட்டை 04347-235056
6 நகோஜனஹள்ளி 04343-258064