பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி

தகுதியற்ற பயனாளி
வ.எண் வருவாய் வட்டத்தின் பெயர் தகுதியற்ற பயனாளி பட்டியல்
1 கிருஷ்ணகிரி விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [1.19 MB]
2 பர்கூர் விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [1.75 MB]
3 ஊத்தங்கரை விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [2.08 MB]
4 போச்சம்பள்ளி விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [9.47 MB]
5 ஓசூர்
6 தேன்கனிகோட்டை விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [5.61 MB]
7 சூளகிரி விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [9.47 MB]
8 அஞ்செட்டி