மூடு

பட்டு வளர்ச்சித்துறை

இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானியங்கள் அனைத்தும் தமிழ்நாடு அரசு மூலம் வழங்கப்படுகிறது, அதன் விவரம் பின்வருமாறு

  1. மல்பரி நடவு மானியம்
  2. தனி பட்டுப்புழு வளர்ப்புமனை அமைப்பதற்கு வழங்கப்படும் மானியங்கள்
  3. நவீன புழுவளர்ப்பு தளவாட பொருட்கள் மற்றும் பண்ணை உபகரணங்கள் ரூ. 52,500/- மதிப்பில் வழங்கங்கப்படுகிறது
  4. சொட்டுநீர் பாசனம் அமைத்தல்
தொடர்பு அலுவலர் விவரம்
பெயர் / பதவி தொடர்பு எண் மின்னஞ்சல் முகவரி முகவரி
உதவி இயக்குநர் 04343235070, 7598790151 adserikri@gmail[dot]com உதவி இயக்குநர் பட்டு வளர்ச்சித்துறை கிருஷ்ணகிரி