மூடு

கிராமப்புற வளர்ச்சி – நிர்வாக அனுமதி ஆணைகள்

நிர்வாக அனுமதி ஆணைகள்
உத்தரவு எண். தேதி விளக்கம் கோப்பு
3230/21/R6 05/05/2023 சமையலறை கட்டுதல் – காவேரிப்பட்டிணம், ஊத்தங்கரை, சூளகிரி, கெலமங்கலம், தளி  ( இரத்து செய்த ஆணை ) view
3230/21/R6 04/05/2023 சமையலறை கட்டுதல் – பா்கூா், கெலமங்கலம், தளி view
3230/21/R6 30/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – காவேரிப்பட்டிணம், வேப்பனப்பள்ளி, பா்கூா், ஊத்தங்கரை, ஒசூா், சூளகிரி, கெலமங்கலம், தளி view
3230/21/R6 29/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – வேப்பனப்பள்ளி view
3230/21/R6 28/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – தளி view
3230/21/R6 21/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – மத்தூா், ஊத்தங்கரை, சூளகிரி view
3230/21/R6 21/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டிணம், பா்கூா், ஒசூா், கெலமங்கலம், தளி view
3230/21/R6 20/04/2023 சமையலறை கட்டுதல் – கிருஷ்ணகிரி, காவேரிப்பட்டிணம், வேப்பனப்பள்ளி, பா்கூா், மத்தூா், ஊத்தங்கரை, ஒசூா், சூளகிரி, கெலமங்கலம், தளி view
1705/23/R6 30/04/2023 கசிவு குழி அமைத்தல் – கிருஷ்ணகிரி, வேப்பனப்பள்ளி, பா்கூா், சூளகிரி view
1705/23/R6 28/05/2023 கசிவு குழி அமைத்தல் – காவேரிப்பட்டிணம், மத்தூா், ஊத்தங்கரை, சூளகிரி, தளி view
3892/22/R6 25/06/2023 கிடைமட்ட சமுதாய உறுஞ்சுக் குழி அமைத்தல் – சூளகிரி view
4097/23/R6 29/06/2023 சிறுபாலம் அமைத்தல் – பா்கூா் view
4097/23/R6 29/06/2023 பால் கொள்முதல் மையம் அமைத்தல் – கெலமங்கலம் view
1790/22/R12 10/07/2023 நாற்றங்கால் பண்ணைகளில் முருங்கை நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்தல் – கிருஷ்ணகிரி,காவேரிப்பட்டிணம்,வேப்பனப்பள்ளி, பா்கூா், மத்தூா்,ஊத்தங்கரை, ஒசூா், சூளகிரி,கெலமங்கலம், தளி view
3230/21/R6 23/07/2023 சமையலறை கட்டிடம் கட்டுதல் – கெலமங்கலம், தளி view
4097/23/R6 25/07/2023 3.0மீ ஸ்பேன் கல்வொ்ட் அமைத்தல் – தளி view
4097/23/R6 28/07/2023 சிறுபாலம் அமைத்தல் – தளி view
5215/23/R6 05/08/2023 அங்கன்வாடி மையம் கட்டுதல் – சூளகிரி, ஊத்தங்கரை view
3926/21/R6 12/08/2023 உணவு தானியக் கிடங்கு கட்டுதல் – காவேரிப்பட்டிணம், ஒசூா், கெலமங்கலம், தளி view
4097/23/R6 12/08/2023 பால் கொள்முதல் மையம் கட்டுதல் – கெலமங்கலம் view
4097/23/R6 17/08/2023 3.0மீ ஸ்பேன் கல்வொ்ட் அமைத்தல் – பருகூா் view
4097/23/R6 18/08/2023 1.5மீ ஸ்பேன் கல்வொ்ட் அமைத்தல் – காவேரிப்பட்டிணம், பருகூா், ஊத்தங்கரை view