மூடு

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி காண்க / பதிவிறக்கு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிறுவகை கனிமங்கள் – கிராவல் (சரளை) மண் / மண் 12/06/2019 பார்க்க (4 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை பெருவகை கனிமங்கள் சுண்ணாம்பு பாறை படிவங்கள் 12/06/2019 பார்க்க (4 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிறுவகை கனிமங்கள் – கிரானைட் 12/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மக்கள் சேவை மையம் 11/07/2018 பார்க்க (376 KB)
காணொலி விண்ணப்பம் 01/01/2017 பார்க்க (203 KB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016 31/12/2016 பார்க்க (87 KB)