மூடு

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி காண்க / பதிவிறக்கு
படிவம் 8 : குடியிருப்பை மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் 02/08/2022 பார்க்க (475 KB)
படிவம் 7 : ஏற்கனவே உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் 02/08/2022 பார்க்க (279 KB)
படிவம் 6B : வாக்காளர் ஐடி ஆதார் இணைப்பு 02/08/2022 பார்க்க (205 KB)
படிவம் 6A : வெளிநாட்டு வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் 02/08/2022 பார்க்க (250 KB)
படிவம் 6 : புதிய வாக்காளர்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் 02/08/2022 பார்க்க (282 KB)
கூட்டுறவுத் துறை : பொது நகைக் கடன் தள்ளுபடி – 2021 தகுதியான பயனாளிகள் பட்டியல் 12/04/2022 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2021 10/02/2022 பார்க்க (4 MB)
பிணைத் தொழிலாளர் முறைமை (ஒழிப்பு) பிணைத் தொழிலாளர் முறைமை (ஒழிப்பு)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை சிறுவகை கனிமங்கள் சாதாரண கற்கள் 12/06/2019 பார்க்க (3 MB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கனிம வள அறிக்கை – சிறுவகை கனிமங்கள் – கிராவல் (சரளை) மண் / மண் 12/06/2019 பார்க்க (4 MB)