ஆவணங்கள்

வகை வாரியாக ஆவணங்களை தேடுக

தேடுக

தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2016 31/12/2016 பதிவிறக்கங்கள்(87 KB)
காணொலி விண்ணப்பம் 01/01/2017 பதிவிறக்கங்கள்(203 KB)
மக்கள் சேவை மையம் 11/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(376 KB)
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தாது ஆய்வு அறிக்கை 15/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(4 MB)