மூடு

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி காண்க / பதிவிறக்கு
ஆலியாளம் வலதுபுறக்கால்வாய் திட்டத்திற்காக, நிலஎடுப்பு செய்தல், முதல்நிலை அறிவிக்கை 11(1) வெளியிடப்பட்டது. பிரிவு19(1)-ன்கீழ் விளம்புகை செய்வதற்கான கால அவகாசத்தை பிரிவு 19(7)-ன்படி கால நீட்டிப்பு செய்தல் தொடர்பாக 07/05/2024 பார்க்க (705 KB)
மாற்று கோப்பு : பார்க்க (653 KB)
வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலருக்கான கையேடு (மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்காளர் தாம் அளித்த வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவியைப் பயன்படுத்துவது குறித்து) – தமிழ் 06/04/2024 பார்க்க (532 KB)
வாக்காளர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு கருவி குறித்த கையேடு – தமிழ் 06/04/2024 பார்க்க (700 KB)
வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் குறித்த சிற்றேடு – தமிழ் 06/04/2024 பார்க்க (5 MB)
வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலருக்கான கையேடு (மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் மற்றும் வாக்காளர் தாம் அளித்த வாக்கினை சரிபார்க்கும் கருவியைப் பயன்படுத்துவது குறித்து) 06/04/2024 பார்க்க (609 KB)
வாக்காளர்களுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு கருவி குறித்த கையேடு 06/04/2024 பார்க்க (1 MB)
வேட்பாளர்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சிகளுக்கான மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் குறித்த சிற்றேடு 06/04/2024 பார்க்க (6 MB)
ஆலியாளம் வலதுபுறக்கால்வாய் திட்டத்திற்காக நில எடுப்பு செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புலங்கள் விவரம் 06/11/2023 பார்க்க (7 MB)
நில குத்தகை இனங்கள் விவரம் 25-07-2023 25/07/2023 பார்க்க (397 KB)
BLO மின் இதழ் 05/05/2023 பார்க்க (8 MB)