மூடு

ஆவணங்கள்

ஆவண வகை வாரியாக வடிகட்டவும்

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி காண்க / பதிவிறக்கு
ஆலியாளம் வலதுபுறக்கால்வாய் திட்டத்திற்காக நில எடுப்பு செய்ய உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புலங்கள் விவரம் 06/11/2023 பார்க்க (7 MB)
நில குத்தகை இனங்கள் விவரம் 25-07-2023 25/07/2023 பார்க்க (397 KB)
BLO மின் இதழ் 05/05/2023 பார்க்க (8 MB)
படிவம் 8 : குடியிருப்பை மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் 02/08/2022 பார்க்க (475 KB)
படிவம் 7 : ஏற்கனவே உள்ள வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் நீக்கம் 02/08/2022 பார்க்க (279 KB)
படிவம் 6B : வாக்காளர் ஐடி ஆதார் இணைப்பு 02/08/2022 பார்க்க (205 KB)
படிவம் 6A : வெளிநாட்டு வாக்காளர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்த்தல் 02/08/2022 பார்க்க (250 KB)
படிவம் 6 : புதிய வாக்காளர்களுக்கான விண்ணப்பப் படிவம் 02/08/2022 பார்க்க (282 KB)
கூட்டுறவுத் துறை : பொது நகைக் கடன் தள்ளுபடி – 2021 தகுதியான பயனாளிகள் பட்டியல் 12/04/2022 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட சுருக்க விபரம் 2021 10/02/2022 பார்க்க (4 MB)