மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

 1. பாதிக்கப்படும் பகுதி பட்டியல் (PDF 216 KB)
 2. பாதிக்கப்படும் பகுதி பட்டியல்

  1. கிருஷ்ணகிரி வட்டம் (PDF 6683 KB)
  2. பர்கூர் வட்டம் (PDF 2846 KB)
  3. போச்சம்பள்ளி வட்டம் (PDF 1256 KB)
  4. ஊத்தங்கரை வட்டம் (PDF 3961 KB)
  5. சூளகிரி வட்டம் (PDF 4415 KB)
  6. ஓசூர் வட்டம் (PDF 7188 KB)
  7. தேன்கனிகோட்டை பகுதி-I (PDF 7149 KB)
  8. தேன்கனிகோட்டை பகுதி-II (PDF 6816 KB)
 3. தொடர்பு திட்டம் (PDF 185 KB)
 4. குழுக்கள்
  1. ஆரம்ப எச்சரிக்கை குழு (PDF 612 KB)
  2. தேடல் மீட்பு குழு (PDF 683 KB)
  3. வெளியேற்றுதல் குழு (PDF 706 KB)
  4. நிவாரண மையக் குழு (PDF 660 KB)
 5. மண்டல குழுக்கள்
  1. மண்டல குழு (PDF 3970 KB)
 6. முதல் பணியாளர்களுக்கு (PDF 372 KB)
 7. என்ஜிஓ பட்டியல் (272 KB)
 8. மொபைல் மருத்துவ குழு (PDF 96 KB)
 9. தனியார் மருத்துவமனைகள் (PDF 342 KB)
 10. சரக்குகள் மற்றும் ஆட்கள் தயார்நிலை
  1. ஐ.டி.ஆர்.என் சரக்குகள் (PDF 668 KB)
  2. அரசு ஊழியர்கள் விவரம் (PDF 361 KB)
  3. படகுகள் (PDF 2507 KB)
  4. நீச்சல் வீரர்கள் (PDF 321 KB)
  5. ஏறுபவர்கள் (PDF 324 KB)
  6. என்ஜிஓ பட்டியல் (PDF 272 KB)
  7. ஜெ.சி.பி விவரம் (PDF 310 KB)
  8. மின் மர அறுவை இயந்திரம் (PDF 234 KB)
  9. ஆம்புலன்ஸ் (PDF 154 KB)
  10. பாம்பு பிடிப்பவர் (PDF 309 KB)
  11. ஜெனரேட்டர் & பம்புசெட் (PDF 263 KB)
  12. பேருந்து & சரக்குந்து (PDF 245 KB)
  13. பள்ளி & கல்லூரி (PDF 345 KB)
  14. திருமண மண்டபம் (PDF 380 KB)
  15. மருந்தக விவரங்கள் (PDF 60 KB)
  16. பேக்கரி விவரங்கள் (PDF 327 KB)
  17. கேட்டரிங் விவரங்கள் (PDF 72 KB)