மூடு

உதவி தொலைபேசி எண்

வ. எண் விபரம் தொடர்பு எண்.
1. மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
2. மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
3. மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 04343 – 239301
4. காவல் கட்டுப்பாட்டு அறை 100
5. விபத்து உதவி எண் 108
6. தீ தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு 101
7. விபத்து அவசர வாகன உதவி 102
8. குழந்தைகள் பாதுகாப்பு 1098
9. பேரிடர் கால உதவிக்கு 1077
10. பாலின துன்புறுத்தல் தடுப்பு உதவி 1091
11. இந்திய தொலை தொடர்பு துறை உதவி 1500
12. ஒருங்கிணைத்த சேவை மையம் 181
13. வாக்காளர் சேவை மையம் 1950
14. மின்சார வாரியம் 1912
15. பள்ளி கல்வித்துறை உதவி எண் 14417