மூடு

தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை ஜனவரி 2020 முதல் டிசம்பர் 2020

தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை ஜனவரி 2020 முதல் டிசம்பர் 2020
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை ஜனவரி 2020 முதல் டிசம்பர் 2020

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அளவில் பல்வேறு அமைப்புகளுடன் நடைபெற உள்ள தன்னார்வ ரத்த தான திட்ட முகாமிற்கான முன் அறிக்கை (ஜனவரி 2020 முதல் டிசம்பர் 2020 வரை)

12/02/2020 31/12/2020 பார்க்க (463 KB)