மூடு

தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை

தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தன்னார்வ இரத்த தான முகம் நடைபெற உள்ள திட்ட முன் அறிக்கை

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அளவில் பல்வேறு அமைப்புகளுடன் நடைபெற உள்ள தன்னார்வ ரத்த தான திட்ட முகாமிற்கான முன் அறிக்கை (ஆகஸ்ட் 2021 முதல் ஜூலை 2022 வரை)

01/08/2021 31/07/2022 பார்க்க (466 KB)