மூடு

ஆய்வக உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கான ஆட்சேர்ப்பு

ஆய்வக உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கான ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
ஆய்வக உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கான ஆட்சேர்ப்பு

கால்நடை பராமரிப்பு துறை ஆய்வக உதவியாளர், அலுவலக உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கான ஆட்சேர்ப்பு – கிருஷ்ணகிரி

ஆய்வக உடனாள் பதவி – காலிடம் எண்ணிக்கை – 01
அலுவக உதவியாளர் பதவி – காலிடம் எண்ணிக்கை – 02
ஓட்டுநர் பதவி – காலிடம் எண்ணிக்கை – 01

02/12/2019 20/12/2019 பார்க்க (691 KB)