மூடு

மாவட்ட நிர்வாகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியர் collrkgi[at]nic[dot]in 04343239100 கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 04343231300 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
திட்ட அலுவலர் திட்ட அலுவலர் drda[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 04343231800 கிருஷ்ணகிரி
பி.ஏ. வளர்ச்சி பி.ஏ. வளர்ச்சி papd[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 04343236200 கிருஷ்ணகிரி
பி.ஏ. பொது பி.ஏ. பொது 4343239200 கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் 04343235500 கிருஷ்ணகிரி
செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் prokgiri2011[at]gmail[dot]com 9498042433 கலெக்டர் அலுவலகம் கிருஷ்ணகிரி