மூடு

மாவட்ட நிர்வாகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் தொலைநகல் எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியர் collrkgi[at]nic[dot]in 9444162000 04343239400 கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் drokgi1[at]gmail[dot]com 9445000909 04343231300 மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
திட்ட அலுவலர் திட்ட அலுவலர் drda[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 9500014446 04343239364 கிருஷ்ணகிரி
பி.ஏ. வளர்ச்சி பி.ஏ. வளர்ச்சி papd[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 7402606997 04343236200 கிருஷ்ணகிரி
பி.ஏ. பொது பி.ஏ. பொது pagkgi[at]gmail[dot]com 04343239200 கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலகம் மாவட்ட ஆதி திராவிடர் நல அலுவலர் 9443670216 04343239030 ஆட்சியர் அலுவலகம், கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் மாவட்டம் வழங்கல் அலுவலர் 9445000396 04343234677 கிருஷ்ணகிரி
பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகம் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலர் dbcwo[dot]tnkgi[at]nic[dot]in 9445477852 04343235655 ஆட்சியர் அலுவலகம், கிருஷ்ணகிரி
மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகம் மாவட்ட மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலர் ddawokgr[at]gmail[dot]com 9942424442 04343235591 ஆட்சியர் அலுவலகம், கிருஷ்ணகிரி
செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் செய்தி மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் prokgiri2011[at]gmail[dot]com 9498042433 04343238777 கலெக்டர் அலுவலகம் கிருஷ்ணகிரி