73-வது சுதந்திர தின விழா

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/08/2019
District collector unfurls national flag

73-வது சுதந்திர தின விழா [ 27 KB ]
மாவட்ட ஆட்சியர் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்தார்
மாவட்ட ஆட்சியர் காவல்துறை அணிவகுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்

மாவட்ட ஆட்சியர் காவல்துறை அணிவகுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்

மாவட்ட ஆட்சியர் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகளை கெளரவித்தார்

மாவட்ட ஆட்சியர் மாணவ மாணவிகளுக்கான ஊக்க தொகை காசோலை வழங்கினார்

மாணவ மாணவிகளுக்கான கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது