மூடு

வேட்பாளர் செலவினம்

வேட்பாளா்களின் செலவின அறிக்கை – 09. கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்ற தொகுதி
வ.எண் வேட்பாளா் பெயா் கட்சியின் பெயா் 04/04/2019 11/04/2019 பகுதி I முதல் IV வரை அட்டவணை I முதல் X வரை
1 எ.செல்லகுமார் இந்தியன் நேசனல் காங்கிரஸ் சொடுக்கவும் [8252 KB] சொடுக்கவும் [1.49 MB]
2 கே.பி.முனுசாமி அஇஅதிமுக சொடுக்கவும் [2982 KB] சொடுக்கவும் [4.72 MB]
3 என்.மதுசூதனன் நாம் தமிழா் கட்சி சொடுக்கவும் [2791 KB] சொடுக்கவும் [3430 KB] சொடுக்கவும் [1.13 MB]
4 ஸ்ரீ காருண்யா சுப்பிரமணியம் மக்கள் நீதி மய்யம் சொடுக்கவும் [1775 KB] சொடுக்கவும் [1775 KB] சொடுக்கவும் [4.85 MB]
5 என்.அஸ்லாம் ரகுமான் செரிப் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [1941 KB] சொடுக்கவும் [2572 KB] சொடுக்கவும் [3.58 MB]
6 எஸ்.ஏஜாஸ் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [638 KB] சொடுக்கவும் [1140 KB] சொடுக்கவும் [4.89 MB]
7 எஸ்.கணேசகுமார் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [4492 KB] சொடுக்கவும் [3572 KB] சொடுக்கவும் [1.10 MB]
8 டி.வி.எஸ்.காந்தி சுயேட்சை சொடுக்கவும் [1229 KB] சொடுக்கவும் [857 KB] சொடுக்கவும் [1.41 MB]
9 கே.குப்பன் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [1974 KB] சொடுக்கவும் [3872 KB] சொடுக்கவும் [1.20 MB]
10 எம்.குமரேசன் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [1384 KB] சொடுக்கவும் [1249 KB] Click here [1.51 MB]
11 பி.கோவிந்தன் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [2507 KB] சொடுக்கவும் [1223 KB] Click here [895 KB]
12 ஒய்.தேவப்பா சுயேட்சை சொடுக்கவும் [1109 KB] Click here [4.15 MB]
13 எல்.நாகேஷ் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [188 KB] சொடுக்கவும் [1182 KB] Click here [1.33 MB]
14 எம்.மீனா சுயேட்சை சொடுக்கவும் [2515 KB] சொடுக்கவும் [1880 KB] Click here [1.67 MB]
15 என்.சீனிவாசா சுயேட்சை சொடுக்கவும் [197 KB] சொடுக்கவும் [1661 KB] Click here [4.65 MB]
வேட்பாளா்களின் செலவின அறிக்கை – 55. ஒசூா் சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தோ்தல்
வ.எண் வேட்பாளா் பெயா் கட்சியின் பெயா் பகுதி I முதல் IV வரை அட்டவணை I முதல் X வரை
1 எஸ்.எ.சத்யா தி.மு.க சொடுக்கவும் [1.54 MB]
2 எஸ்.ஜோதி அஇஅதிமுக சொடுக்கவும் [883 KB]
3 பி.ஜெயபால் மக்கள் நீதி மய்யம் சொடுக்கவும் [1.92 MB]
4 எம்.இராஜசேகா் நாம் தமிழா் கட்சி சொடுக்கவும் [5.66 MB]
5 ஷேக்முனவா் தமிழ்நாடு இளைஞா் கட்சி சொடுக்கவும் [3.85 MB]
6 வி.புகழேந்தி சுயேட்சை சொடுக்கவும் [2.39 MB]
7 வி.முருகன் சுயேட்சை சொடுக்கவும் [6.71 MB]
8 அமின்னுல்லா சுயேட்சை சொடுக்கவும் [827 KB]
9 எ.தேவப்பா சுயேட்சை சொடுக்கவும் [5.11 KB]