மூடு

மின்னணு வாக்குபதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு பெட்டக அறையில் வைக்கப்பட்டு முத்திரை வைக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/04/2021
Strong room seal

பாதுகாப்பு பெட்டக அறை2

பாதுகாப்பு பெட்டக அறை 1

பாதுகாப்பு பெட்டக அறை