மூடு

மாண்புமிகு பள்ளிக் கல்வித்துறை, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் அவர்கள் அரசு பள்ளி மாணவ-மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/02/2020
Honble education minister

விலையில்லா மிதிவண்டி [ 24 KB ]
மிதிவண்டி