மூடு

மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் சிறப்பு குறைதீர்க்கும் முகாம் நடைபெற்றது