மூடு

மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்கினார்