மூடு

மழை நீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு வாகனத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்