மூடு

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/07/2019
சொட்டு நீர் பாசன கிட்

மக்கள் தொடர்பு திட்ட முகாம் [ 27 KB ]
அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது
ஆட்சியர் கால்நடை மருந்தகத்தை பார்வையிட்டார்