மூடு

மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் உறுப்பினர்களின் உற்பத்தி பொருள் விற்பனை கண்காட்சியினை மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 21/03/2023
exhibition4

மகளிர் சுய உதவிக்குழு

மகளிர் சுய உதவிக்குழு2

மகளிர் சுய உதவிக்குழு3