மூடு

நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் குடிமராமத்து மற்றும் ஏரி தூர் வாரும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் துவக்கி வைத்தார்