மூடு

நீர் நிலைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த செய்தியாளர்கள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் நடைபெற்றது