தேர்தல் பொது பார்வையாளர் அவர்கள் வாக்கு இயந்திரங்களில் வாக்கு சீட்டு பொருத்தும் பணிகளை பார்வையிட்டார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 09/04/2019
வாக்குச் சீட்டு

observer inspecting the ballot paper insertion work

district election officer inspection at booth