மூடு

தேர்தல் பணியில் ஈடுபடவுள்ள காவல்துறை அலுவலர்களுக்கு கணினி மூலம் சுழற்சி முறையில் பணி ஒதுக்கீடு செய்யும் பணிகள் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/04/2021
election observer1

தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்