மூடு

தேர்தலில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு நடைபெறும் பயிற்சி வகுப்பினை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்