மூடு

தேசிய அளவிலான நீச்சல் போட்டியில் தங்க பதக்கம் வென்ற மகேஷ் அவர்களை மாவட்ட ஆட்சியர் பாராட்டினார்