மூடு

சர்வதேச முதியோர் தினத்தை முன்னிட்டு தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக மூத்த குடி மக்களுக்கு பொன்னாடை அணிவிக்கப்பட்டது