மூடு

கொரோனா நோய் தொற்று பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் பிரித்து வழங்கும் பணிகளை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார்