குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 19/08/2019
collector distributed the welfares

குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் [ 25 KB ]
விலையில்லா சலவை பெட்டி
மைக்ரோ லேப் சார்பாக நிதி வழங்கப்பட்டது

கான்சாய் நேரோலாக் நிறுவனம் சார்பாக நிதி வழங்கப்பட்டது