மூடு

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்புகளை மாண்புமிகு கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் வழங்கினார்