மூடு

கிராம சபா கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/08/2019
கிராம சபைக் கூட்டம்

கிராம சபா கூட்டம் [ 29 KB ]
பையனபள்ளி ஊராட்சியில் நடைபெற்ற கிராம சபா கூட்டம்

கண்ணம்பள்ளி கிராமத்தில் நடைபெற்ற சமபந்தி போஜன் நிகழ்ச்சி